Przemiana :: Historia

  Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana"

83 - 110 Tczew, ul.Nadbrzeżna 8

                          tel.: (58) 531 00 69     e-mail: stipsprzemiana@wp.pl

Klub Młodzieżowy "Przystań"
   
Punkt Konsultacyjny "Okno"
"Przemiana"


Historia

Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” powstało dzięki inicjatywie 17 osób - realizatorów programu „Spójrz inaczej”. Status prawny otrzymało dn. 10.08.2001r. Od września 2001r. do stycznia 2002r. członkowie Komitetu Założycielskiego prowadzili prace związane z organizacją Stowarzyszenia, planowaniem pracy na 2002r., pozyskiwaniem członków. W styczniu 2002r. na Walnym Zgromadzeniu zostały powołane Władze Stowarzyszenia.
Najważniejsze działania organizacji w latach 2001 - 2003


Rok 2001

 • październik

 •          Stowarzyszenie zostało zaproszone przez Powiatowego Animatora          Współpracy do debaty publicznej nad strategicznymi problemami socjalnymi          społeczności Powiatu Tczewskiego. Cztery osoby ze stowarzyszenia weszły w          skład Grupy Standaryzacyjnej współpracującej z ekspertami z Danii. Prace          nad opracowaniem standardów trwały od grudnia 2001r. do maja 2002r.
Rok 2002
 • kwiecień

 •          W Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie odbył się Sejmik Uczniowski,          podczas którego członkowie naszego Stowarzyszenia przeprowadzili zajęcia          otwarte dla rodziców z zakresu programu „Spójrz inaczej” oraz warsztaty dla          uczniów klas szóstych.

 • maj

 •          Stowarzyszenie wygrało przetarg ogłoszony przez Gminę Miejską Tczew na          prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Przystań”. Umowę zawarto do 31          marca 2003r. Placówka rozpoczęła swoją działalność 15 czerwca 2002r.          Odbył się konkurs przeznaczony dla uczniów kl. VI tczewskich szkół          podstawowych „Sport ucieczką od nałogów”.

 • czerwiec

 •          Festyn „Jak to zdrowo na sportowo” – zabawy sportowe dla uczniów klas I –          III realizujących program „Spójrz inaczej”.

 • wrzesień

 •          Zorganizowano Festyn Radości, którego celem było zebranie środków          finansowych na przeszczep szpiku kostnego dla ucz. Szkoły Podstawowej nr          11.

 • listopad

 •          Pozyskano środki finansowe z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego z          zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na projekt          „Dobrze, że jesteś...”.

Rok 2003
 • styczeń

 •          Urząd Miasta powierzył naszemu Stowarzyszeniu prowadzenie Punktu          Konsultacyjnego ds. Uzależnień „Okno”.

 • marzec

 •          Pozyskano dotację z Urzędu Miejskiego na prowadzenie Klubu          Młodzieżowego „Przystań” od 1 IV do 31 XII 03r.

 • kwiecień

 •          Stowarzyszenie było współorganizatorem Sejmiku Uczniowskiego „Spójrz          inaczej”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 11.

 • maj

 •          Zorganizowano II Festynu Radości, dochód przeznaczono na potrzeby          dziecka autystycznego ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. Odbył się          konkurs przeznaczony dla uczniów kl. VI tczewskich szkół podstawowych          "Sport ucieczka od nałogów"

 • wrzesień

 •          Odbył się I Bieg przełajowy „Jestem silny i zdrowy”, którego uczestnikami          byli uczniowie klas I – III szkół podstawowych realizujących program          wychowawczo – profilaktyczny SPÓJRZ INACZEJ.

 • listopad

 •          W ramach realizacji projektu „Dobrze, że jesteś...” zorganizowano Dzień          Integracji, którego celem było przełamanie izolacji społecznej dzieci          niepełnosprawnych, integracja z rówieśnikami, szerzenie idei integracji          społecznej w środowisku lokalnym.

 • grudzień

 •          Otrzymano dotację z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na prowadzenie w          2004 r. Klubu Młodzieżowego „Przystań” i Punktu Konsultacyjnego ds.          Uzależnień „Okno”.