Przemiana :: Aktualności

  Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana"

83 - 110 Tczew, ul.Nadbrzeżna 8

                          tel.: (58) 531 00 69  e-mail: stipsprzemiana@wp.pl

Klub Młodzieżowy "Przystań"
   
Punkt Konsultacyjny "Okno"
"Przemiana"


Aktualności

Szanowni Państwo!

      Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" zwraca się z prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe X Festynu Radości, który odbędzie się 21 maja br. w Tczewie.

      Celem tegorocznej edycji festynu jest zbiórka pieniędzy dla dziewczynki chorującej na białaczkę i chłopca chorującego na dziecięce porażenie mózgowe.

      Monika Topolska jest 13 letnią uczennicą Gimnazjum nr 3 w Tczewie. Od połowy grudnia ubiegłego roku przebywa w Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku z powodu wykrycia ostrej białaczki szpikowej. Dziewczynka przeszła już bardzo intensywne leczenie chemiczne, a teraz czeka ją przeszczep szpiku kostnego. Po zabiegu Monika będzie przez kilkanaście miesięcy wymagała leczenia podtrzymującego. Jej organizm narażony będzie na zakażenie posocznicą (sepsą). Dziecku trzeba więc stworzyć odpowiednie warunki bytowe oraz zapewnić prawidłową opiekę.

      Rodzina Państwa Topolskich posiada 8 dzieci w wieku od 18 do 2 lat. Jedynym żywicielem jest pracujący ojciec, którego dochody są zbyt niskie, aby zapewnić córce właściwe funkcjonowanie po powrocie do domu. Choroba wymaga bowiem leczenia wspomagającego (leki osłonowe, witaminy, odżywki) oraz diety wysokobiałkowej.

      Rodziców Moniki nie stać na zakup leków, żywności, itp. czy w przyszłości sfinansowania turnusu rehabilitacyjnego, dlatego Stowarzyszenie pragnie otoczyć dziewczynkę opieką i zebrać fundusze na jej dalsze leczenie.

      Radek Grzella jest uczniem klasy zerowej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie. Jest dzieckiem, które cierpi na mózgowe porażenie dziecięce wszystkich kończyn. Porusza się na wózku inwalidzkim i nosi okulary. Wymaga stałej pomocy w nauce, terapii i wspierania w przezwyciężaniu trudności. Stowarzyszenie chciałoby dofinansować zakup stolika pionizującego dla Radka, który ułatwi mu naukę przez sześć lat szkoły podstawowej.

Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie naszych działań.
Serdecznie dziękujemy!


Z poważaniem

Wpłaty należy dokonywać na konto nr 93 1020 1909 0000 38 02 0069 3531 z dopiskiem: X Festyn Radości     Galeria Zdjęć